Missioon

Mittetulundusühing nimetusega Eesti Bariaatrilise ja Metaboolse Kirurgia Selts (lühendatult EBMKS) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille eesmärk on bariaatrilise ja metaboolse kirurgia arendamine Eesti Vabariigis, omavahelise ning siduseraladevahelise koostöö edendamine, erialase kvalifikatsiooni tõstmine ning bariaatrilise ja metaboolset kirurgia huvide kaitsmine avalikus debatis demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.

EMBKS juhatusse kuuluvad      Ilmar Kaur,  Andre Trudnikov ja Toomas Sillakivi

Liikmed  Toomas Ümarik,  Toomas Tikk,  Toomas Väli,  Priit Miidla, Rein Adamson, Sergei Udalov,   Sven Troost,  Ants Viiklepp,  Mart Niidu,  Airi Oeselg, Edvard Garder, Mihkel Mettis ja  Andres Tiit

Kontaktaadress  EBMKS esimees  Ilmar Kaur,   J. Sütiste tee 19, 13417 Tallinn,  tel. +3725276448 ekiri Ilmar.Kaur[at]regionaalhaigla.ee

WEB lehe administraator  Mart Niidu,  ekiri  Mart.Niidu[at]ph.ee